3 februari 2011

INTEGRATION, TURISM OCH ARBETE MED UNGDOMAR

I tisdags eftermiddag besökte jag och kommunens nya integrationssamordnare Siv Hederos områdesgruppen på Öxnehaga för första gången. Det var mycket intressant att höra dem berätta om sitt integrationsarbete på området. Kommunen har nu förlängt sitt lokala utvecklingsavtal med staten avseende Öxnehaga, ett avtal som både jag och Siv avser att försöka effektivisera under året. Under våren kommer jag besöka alla områdesgrupperna i Jönköping vid flera tillfällen.

Under tisdagskvällen var jag ordförande på Svenska Turistföreningen Södra Vätterkretsens årsmöte med glädjande många deltagare. Dessutom höll jag ett kort föredrag om min väg från åklagare till kommunalråd, med ett reseperspektiv. Det blev ett mycket trevligt möte och ordföranden Per-Olof Jern var gentil och erbjöd mig och min resväska skjuts hem, vilket jag var mycket tacksam för!

Igår tillbringade jag så hela dagen på Ungdomens hus där Fryshusandan höll en konferens om olika former av arbete med unga. Själv lyssnade jag på föredrag om Ämnesintegration, Elektra/Sharaf hjältar och hjältinnor samt United Sisters. Avslutningsvis fick vi alla lyssna på ett mycket rörande tal av Fatima Asard om Barn till ensamma mammor. Dagen var mycket inspirerande och jag har redan tagit vissa kontakter för att försöka gå från ord till handling.

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...