8 mars 2011

EN INSPIRERANDE KVINNODAG!

Idag har det verkligen varit en dag i jämställdhetens tecken! Efter lunch lyssnade jag på två föreläsningar om forskningsprojekt på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Den första hölls av Ethel Brundin och handlade om ett program för utveckling av  familjeföretag - Dare the step. Anne Robertsson, ägare till Huskvarna Stadshotell, var en av de som deltagit i projektet och hon berättade hur stor betydelse det haft för hennes företag. Enligt Brundin går trenden mot att allt fler kvinnor tar över familjeföretag, även om det går långsamt.
Vid 13.30-tiden anslöt Louise Tollén, den yngsta styrelsemedlemmen i FP, till åhörarskaran. Vi lyssnade sedan båda på en föreläsning av Leona Achtenhagen från Tyskland om vilken betydelse medias bild av kvinnliga företagare har för utvecklingen. Undersökningen gällde tyska tidningar men var mycket intressant. Båda föreläsningarna hölls på engelska men lockade ändå bortåt 30 åhörare. Efteråt hade jag och Louise ett intressant samtal i en av högskolans cafeterior. Mediabilden av kvinnliga politiker skulle man också kunna ägna en föreläsning åt... Det behövs fler modiga, kvinnliga politiska förebilder!!
Under kvällen besökte jag en föreläsning på Stadsbiblioteket om retorik av Elisabet Rundström från KFUM. En ung, modig tjej som bland annat berättade hur svårt det kan vara att hävda sig i en styrelse med äldre män. Hon gav oss en hel del goda tips, bland annat om hur man bemöter fula argument. Som ni kan se har alla tre kvinnorna lärt sig att kroppsspråket är viktigt för att få åhörarna att lyssna!!
Sist, men inte minst, är jag otroligt stolt över att som en av tjugo ha blivit utvald att ingå i jämställdhetsministern Nyamko Sabunis jämställdhetsnätverk!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...