10 mars 2011

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FOKUS

Idag blev jag äntligen färdig med mitt yttrande avseende den statliga utredningen om mänskliga rättigheter! Många timmar har jag lagt ned på att läsa utredningen och formulera yttrandet men till sist blev jag nöjd. Nu har oppositionen några dagar på sig att skriva sitt yttrande och sedan tas ärendet upp i kommunstyrelsen den 23 mars. Förhoppningsvis kommer sedan både det ärendet och ärendet om lokalt utvecklingsavtal med Öxnehaga upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars.

Under eftermiddagen var det sammanträde med Rådet för trygghet och säkerhet. Det redogjordes för en hel del statistik och till hösten ska ett nytt handlingsprogram vara klart. Fredrik Jonsson på Räddningstjänsten ska försöka få fram uppgifter till mig om invandrares otrygghet på kommunal nivå. Läste nämligen i DN härförleden att var fjärde invandrare känner sig otrygg enl BRÅ. Vill om möjligt veta hur det förhåller sig i Jönköpings kommun för att avgöra om åtgärder behövs.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...