23 mars 2011

MR, ANT OCH KF

Under förmiddagen var det möte med kommunstyrelsen. Bland annat beslutades om mitt allra första ärende som kommunalråd, nämligen ett yttrande avseende utredningen om mänskliga rättigheter. På mitt initiativ fick Stadskontoret i uppdrag att bland kommunens personal kartlägga kompetensen avseende mänskliga rättigheter (MR).

Jag och Ingvar passade sedan på att äta lunch ihop igen, vi har nämligen väldigt trevliga lunchmöten där vi bl a stämmer av olika politiska och strategiska frågor. Eftermiddagen ägnades sedan åt möte med Välfärdsutskottet. Tycker att den viktigaste punkten idag var genomgång av senaste ANT-rapporten (avseende ungas bruk av alkohol, narkotika och tobak).

Under kvällen har jag ägnat mig åt personlig utveckling. Ska nu mysa lite med barnen och sedan förbereda några inlägg på kommunfullmäktiges (KF) sammanträde imorgon. Misstänker att det blir ett långt sammanträde men den här gången borde väl mitt ärende om lokalt uvecklingsavtal i vart fall kunna behandlas före midnatt...

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...