30 mars 2011

MUSÉERNAS VÅRMÖTE

Klockan är mycket. Har precis kommit hem från festmiddagen på Muséernas vårmöte. Har varit en bra dag med många intryck. Temat för vårmötet är att vända perspektiv, mycket spännande. Har också varit stort fokus på hur muséerna på bästa sätt ska kunna ta tillvara invånarnas intresse och kompetens för att öka deras delaktighet i verksamheten. Årets bästa museum blev Flygvapenmuséet. I förra veckan beslutade vi i Jönköpings Läns Museum oss för att bli Sveriges bästa Museum. Under kvällen förtydligade jag och museichefen målbilden. Jag älskar målbilder så nu börjar arbetet med förverkligandet, vi har redan flera goda idéer :)

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...