15 april 2011

EN KULTURUTMANING FÖR MIG OCH JÖNKÖPING

Så var man då på JP:s första sida för tredje dagen i rad. Blev det en liknande debatt när landstingets utskottspresidier fick motsvarande arvode förra mandatperioden? Jag tycker att det är bra att man nu ser över museets ordförandearvode och jämför med andra ordförandes ansvar för personal och ekonomi. Kanske borde man istället jämföra museet med ett bolag? När utredningen är klar får styrelsen besluta om man ska överge den tidigare principen (att följa arvodet för landstingsfullmäktiges ordförande) och välja en ny princip. Aktuell översyn gäller inte bara presidiets arvoden utan också arvodet till Hembygdsförbundets representant i beredningsutskottet och övriga styrelseledamöters arvoden, något som inte framgått av artiklarna i JP. Självklart ska jag inte delta i det beslut som rör mitt eget arvode.

Eftersom jag är en kvinna som gillar utmaningar känner jag mig nu oerhört sporrad att ta tag i målarbetet för Länsmuseet. JP:s stora intresse för museet är i det avseendet väldigt positivt :) Ska vi bli Sveriges bästa museum så är det hårt arbete och ett glödande engagemang som gäller - såväl från vår kompetenta personal som från styrelsen och presidiet. Personligen älskar jag målbilder så det här ska bli oerhört spännande! Att dessutom uppfylla kommunprogrammets målsättning att Jönköpings kommuns kulturella anseende i Sverige ska öka går ju hand i hand med länsmuseets mål. Jag har redan börjat skissa på upplägget och på hur jag ska kunna förvalta dessa synergieffekter på bästa tänkbara sätt. Nu ska jag ut och springa en runda för att känna mig ännu mer kreativ och inspirerad!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...