4 maj 2011

GRÖNSAKER, AKADEMIKER, PARTILEDARE OCH DELTID

Under förmiddagen besökte jag områdesgruppen på Råslätt för andra gången. De säger att jag lockar mycket folk och onekligen var det en stor grupp som träffades. Glädjande nog har en man från PRO tagit initiativ till en grönsaksodling som stämmer oerhört väl överens med Länsmuséets Matmanifest. Han och jag talade om detta redan på förra mötet och den 16 maj ska en förening bildas som ska hålla i odlingen. Den 18 maj presenteras Matmanifestet i Linnésalen på Råslätt, det ser jag verkligen fram emot!

Lunchen tillbringade jag och många andra på restaurang Studion där rekryteringsföretaget Skill presenterade sin analys av akademikers tankar om kommande arbetsgivare. Mycket intressant! Eftersom jag själv är akademiker minns jag mycket väl att jag och min man valde Jönköping pga det logistiska läget. Jag tror att vi som är akademiker och arbetar inom stat, kommun eller landsting måste bli mycket bättre på att förmedla hur väl vi trivs för att locka nya, unga, samhällsbyggande akademiker till oss.

Under eftermiddagen var det dags för en intervju med studenter från Hälsohögskolan om politiskt ledarskap. De ska skriva en uppsats om förväntningarna på våra partiledare. Det blev ett mycket trevligt samtal och jag ser fram emot att få del av uppsatsen i sin helhet. Avslutade dagen med att försöka få ordning på alla mina papper avseende länsmuséet. På måndag är det nämligen möte med arbetsutskottet och den 16 maj ska vi ha utbildningsdag för hela styrelsen. På fredag ska jag i lugn och ro försöka dokumentera de tankar och visioner jag har kring hur vi i styrelsen ska kunna bidra till att vi verkligen blir Sveriges bästa museum.

Läste förresten ännu en insändare idag som handlade om mina arbetstider. Uppenbarligen är inte heller den här skribenten medveten om att ordförandena i länsmuseet oftast arbetat heltid med annat. För muséets del är det naturligtvis en stor fördel att under den här mandatperioden ha en ordförande som arbetar deltid och som således kan vara mer flexibel. Den tid som åtgår till museet är emellertid i princip aldrig förlagd till fredagar. De flesta möten med styrelsen och arbetsutskottet, resp de fyra konferensdagar som jag hittills deltagit på, har samtliga ägt rum på andra veckodagar. Det innebär i sin tur att jag får kompensera kommunalrådstid med kvällar, fredagar och helger. Mitt problem är snarast att jag arbetar för mycket...

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...