9 maj 2011

MÅNDAG, MOTION, MATS, MUSÉET OCH MÖTE OM MÅL

Så är det dags för kvällsskiftet igen, internet och förberedelser inför kommunstyrelsen. Tror faktiskt att jag ska slinka ut och beskära några rosor innan alla papper låser fast mig i fåtöljen :) Noterar att min motion om vittnesservice redan lockat till sig ett par folkpartister som vill vara med och skriva under motionen, vilket är mycket glädjande och säkert ökar möjligheter för mig att få landsmötet att bifalla motionen. Under förmiddagen var det möte med Ledningsutskottet, handlade faktiskt främst om vårt vänortsutbyte med Tianjin i Kina. Passade sedan på att äta lunch med kommunstyrelsens ordförande Mats Green, gillar honom skarpt.

Under eftermiddagen blev det möte med Länsmuseets beredningsutskott där vi framförallt gick igenom placeringen av våra värdepapper, planeringen av den kommande utbildningsdagen för styrelsen samt förslag på utökad delegation till beredningsutskottet. Det blev ett mycket bra och engagerat möte! Efteråt hade jag ett möte med arkivchefen Åke Carlsson om Jönköpings kommande historiedag den 18 maj samt den stora betydelsen av ett utvecklat samarbete mellan Arkiv, Museum och Bibliotek. Jag ska ganska omgående kalla till ett möte för diskussion mellan ledande tjänstemän och politiker om vilka gemensamma ABM-mål vi kan arbeta för under mandatperioden.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...