3 maj 2011

PLAN, POLICY OCH PLANERING

Ögonen går snart i kors efter en hel dag med möten. Under förmiddagen hölls dialogmöte om ett förslag till ny jämställdhetsplan. Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp ledd av Folkpartiets Lennart Fransson och en känd jämställdhetsexpert som heter Ann Boman. Förslaget är väldigt ambitiöst och väldigt konkret! Räknar med att beslut om Jämställdhetsplanen tas av kommunfullmäktige någon gång under hösten. I augusti börjar också vår nya jämställdhetshandläggare så under hösten blir det glädjande nog stort fokus på jämställdhet i vår kommun.

Under eftermiddagen var det möte med Jämställdhets- och integrationsutskottet. Framförallt diskuterade vi den policy avseende anslag för integration och delaktighet som jag tagit initiativ till för att få en tydligare och mer målinriktad styrning av anslagen. På vårt nästa möte, den 31 maj, ska även utskottets ersättare vara med och diskutera. Under sommaren har jag och integrationssamordnaren planerat att ta fram ett förslag till policy som utskottet sedan kan besluta om i början av hösten och som kan börja gälla fr o m 2012.

Kvällen ägnades åt möte med Folkpartiets välfärdsteam där vi planerade en kampanj för utsatta barn. Planen är att åtminstone få till ett par informativa möten, en insändare och så förstås lite fotarbete. Hoppas nu bara att allt går i lås! Apropå utsatta barn så ska Rädda Barnen och jag nästa fredag dela ut ytterligare Glädjetjuvslådor till skolor i kommunen.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...