30 juni 2011

EKONOMI, DIGITALISERING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Idag besökte jag ekonomichefen Göran Stenström på Landstingets kansli för att överlämna Länsmuseets ansökan om anslag för 2012. Göran visade sig vara en trevlig man som dessutom arbetat på Länsmuseet tidigare, även om det var länge sedan. På vägen tillbaka till Rådhuset passade jag på att äta lunch i solen vid Vätternstranden!

Under eftermiddagen har jag bjudit in ett antal kulturella kvinnor och män från länet till ett möte efter sommaren om kulturdigitaliseringen i länet. Vi träffades på det Open Space-möte som landstinget ordnade i maj och då erbjöd jag mig att bjuda in till ett fortsatt samtal. Tanken är att vi som deltar i mötet ska berätta om vårt pågående/genomförda digitaliseringsarbete så att vi kan lära av varandra.

I veckan har jag anmält mig till flera riktigt spännande konferenser - en om kultur, en om mänskliga rättigheter, en för Sveriges Länsmuséer och så Liberala kvinnors 90-årsjubileum av den kvinnliga rösträtten. Som ansvarigt kommunalråd är det viktigt att hålla sig uppdaterad och att ta med sig goda idéer tillbaka till Jönköpings kommun.

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...