8 juni 2011

MÖTEN, MÖTEN, MÖTEN

Under förmiddagen var det möte med ledningsutskottet som framförallt gällde ett upphandlingsärende. Därefter ett ganska kort sammanträde med Jönköpings Rådhus AB om ekonomiska frågor. Lagom till lunch åkte vi sedan iväg till Västanå slott för ett av kommunens regelbundna möten med Högskolan, ett möte som främst handlade om Högskolans behov av ytterligare forskningsanslag och deras tankar kring utbyggnad av Campus och examensrätter. Onekligen en stor spännvidd på dagens sammanträden.

På morgonen och under kvällen har jag förberett torsdagens möte om invandrarentreprenörer, ett möte som jag tror kommer bli väldigt spännande. Har påbörjat arbetet med att sammankalla en arbetsgrupp avseende Makt och inflytande och anmält mig till en spännande kulturkonferens i oktober. Håller också på att planera ett litet informationsmöte för kvinnor som är intresserade av att arbeta med välfärdsfrågor i Folkpartiet. Med andra ord - möten, möten, möten :)

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...