26 augusti 2011

EN OERHÖRT ANGELÄGEN KULTURPLAN

Idag var det egentligen min lediga fredag men eftersom vi i kommunprogrammet skrivit in att kommunen ska eftersträva "ett stort inflytande över den regionala kulturplanen för länet" tillbringade jag större delen av dagen i Rosensalen för politisk dialog om kulturplanen. Det blev en väldigt, väldigt bra diskussion! Vi delades upp i fyra blandade grupper som framförallt fick göra prioriteringar bland de föreslagna utvecklingsområdena. Vår grupp prioriterade "Teater, dans och musik", "Museiverksamhet och kulturarv" och "Filmkulturell verksamhet". Tätt följt av "Bild och Form" samt "Biblioteksverksamhet". Spännande nog visade det sig att grupperna i stort sett hade prioriterat samma områden så enigheten bland de åtta kommuner som deltog var väldigt stor. Fick för övrigt uppskattning från landstingets kulturchef för att jag i mitt yttrande lyft fram betydelsen av språkliga revideringar, en formulering som inte uppskattats av alla i kommunen :) Ser nu fram emot landstingets reviderade förslag till kulturplan!

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...