31 augusti 2011

RÅDHUSET

Under förmiddagen var det ett ovanligt kort möte med kommunstyrelsen. Vi i FP och MP övertygade de övriga ledamöterna om behovet av ytterligare utredning av förutsättningarna för kommunen att ansluta sig till ICORN (International cities of refuge network). Långlunch med Ingvar Åkerberg där vi bland annat diskuterade budgetfrågor.

Eftermiddagen ägnades åt möte med Välfärdsutskottet. Information framförallt om områdesenheterna, arbetet med lokala värdighetsgarantier, omvårdnadslyftet, aktuell situation avseende fristående gymnasieskolor samt trender i val till gymnasieskolan. Ett positivt möte som lyfte fram mycket gott arbete som görs i kommunen! Ska se till att alla i FP:s välfärdsteam får del av protokollen från utskottets möten.

Efter arbetet deltog jag i ett styrelsemöte med föreningen Amalia i Rådhusets cafeteria. Jag berättade om jämställdheten i kommunprogrammet, den kommande jämställdhetsplanen, det jämställdhetsarbete som påbörjades i kommunfullmäktiges presidium under förra mandatperioden, arbetet i Jämställdhetsrådet m m. Vi diskuterade också om kommunen och Amalia skulle kunna göra något gemensamt på internationella kvinnodagen den 8 mars nästa år.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...