15 oktober 2011

FRAMGÅNG PÅ LANDSMÖTET
Klockan är över 23 och vi har suttit i förhandlingar sedan kl 08.30 imorse. Många kloka ord har uttalats och många beslut har tagits. Jag gläds alldeles särskilt åt att FP:s landsmöte bifallit min motion om att arbeta för ökad vittnesservice!! Vittnen behövs för att rättsväsendet ska fungera och då måste rättsväsendet i sin tur se till att det fungerar så bra som möjligt för vittnena, i stort som i smått. T ex genom särskilda vittnesstöd för barn och trådlöst internet i väntrummen så att vittnena kan arbeta medan de väntar.

Landsmötet besvarade min motion om barnahus men svaret var i princip ett bifall. Landsmötet delar min uppfattning om att det bör finnas ett barnahus i varje län och att ansvariga myndigheter ska åläggas att delta i sådan samverkan!! Idag finns det barnahus i halva Sverige men inte i Jönköping. Det betyder att hälften av de barn som utsätts för brott idag får ett extra bra bemötande som underlättar rehabilitering. De andra, t ex barnen i Jönköpings län, får klara sig ändå. Det är inte rättvist. Det är inte acceptabelt.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...