27 oktober 2011

INTEGRATION, JÄMSTÄLLDHET OCH KULTUR I BUDGETEN

Vi tar ansvar för INTEGRATIONEN i kommunen. Vi har ett nystartat jämställdhets-och integrationsutskott. Vi har anställt en ny integrationssamordnare på heltid. Vi höjer integrationsanslaget till drygt 1,7 miljoner kr. Vi har tagit fram anvisningar för att fördelningen ska vara så förutsägbar, rättvis, hållbar och öppen som möjligt. Vi arrangerar en integrationkonferens den 7 nov som ska lyfta fram goda exempel för att ge inspiration, kunskaper och kraft att integrera mera. Vi planerar ett projekt för att öka företagandet på Öxnehaga. Vi har tagit flera beslut i kommunfullmäktige för att öka integrationsarbetet. Vi kommer noggrant följa upp dessa beslut och jag har därför precis skickat ut påminnelser till flera av våra bolag om att de ska rapportera till kommunfullmäktige. Vi arbetar just nu med förtydligande av bolagens ägardirektiv när det gäller integration.

Vi tar JÄMSTÄLLDHETSMÅLEN på allvar. Vi har anställt en ny jämställdhets-och mångfaldsstrateg på heltid. Vi har en ny jämställdhetsplan på gång som vi räknar med att kommunfullmäktige ska ta beslut om i december. Målet är att få jämställda arbetsplatser och jämställd medborgarservice. Särskilt fokus ska sättas på bekämpande av våld i nära relationer. 400 000 kr avsätts i budgeten till en inledande utbildning i jämställdhet nästa år. Utbildningen riktar sig mot chefer, nyckelpersoner och politiker för att de ska lära sig mer om hur man analyserar statistik ur jämställdhetsperspektiv samt mer om hur man formulerar mål och handlingsplaner.

Vi satsar på KULTUREN. Det totala anslaget till kulturnämnden ökar med 900 000 kr trots effektiviseringskrav. Vi satsar extra stort på Spira, länsmuseet och Huskvarna teater. Nya och ombyggda lokaler ska smyckas ut för nästan 1,2 miljoner kronor. I budgeten avsätts dessutom 1,5 miljon kr för att utrusta Jönköpings teater med ny filmteknik så att man kommer kunna direktsända konserter, teater, sportevenemang mm från hela världen. Bibliotekens allmänna datorer kommer att förnyas och förstärkas. För många är dessa datorer de enda datorer man har tillgång till och det är viktigt att minska den digitala klyftan. Kulturnämnden får i uppdrag att under 2012 presentera en utredning om konsthall, inkl möjligheter till medfinansiering. Jag är däremot verkligen ledsen för att vi inte har råd med 70 miljoner kronor till nya lokaler åt kulturskolan på Tändsticksområdet men å andra sidan har inget annat parti heller pengar till detta i sin budget för nästa år.

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...