5 oktober 2011

JÖNKÖPINGS KONST I FOKUS

Majoritetens förslag om kommunens konst väcker precis det intresse som var avsikten! Många är de som känt sig kallade att ropa efter en konsthall i Jönköping men få är de som känt sig kallade att offentligt debattera vår konst. Om vi inte är intresserade av konst, behöver vi då en konsthall? Framöver hoppas jag att det blir fokus på konsten i Jönköping och att vi kan enas om en konsthall - både placering, innehåll och finansiering!

Vårt förslag har redan fått igång debatten!
Sveriges Radio
Morgonskiftet
Smålandsnytt
SVT
JNytt

Så här skrev vi i budgetskrivelsen:
"Enligt kommunprogrammet ska utredningen om en konsthall kompletteras och slutföras under mandatperioden. Kommunfullmäktige har givit kulturnämnden i uppdrag att i samverkan med Länsmuseet överväga möjligheten att använda nuvarande lokaler i Länsmuseet som konsthall. Den kravspecifikation för konsthall som kulturnämnden tidigare antagit ska ses över och en arbetsgrupp har tillsatts. För att komma vidare i frågan är det angeläget att en gedigen utredning om konsthall, inkl. möjligheter till medfinansiering, redovisas under 2012. Det är också viktigt att kulturnämnden ser över sitt konstinnehav, framförallt konst i förråd, och vidtar åtgärder för att minska andelen otillgänglig konst. Genom att sälja konst som i praktiken inte är tillgänglig för allmänheten blir kulturarvet mer levande."

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...