24 oktober 2011

LÄNSMUSEETS OMORGANISATION

Vi i länsmuseets styrelse är bekymrade. Museets ekonomi går inte ihop. Det beror framförallt på ökad konkurrens men också på att anslagen från landstinget minskat de senaste åren. Under årets budgetarbete har det visat sig att museet kommer gå med förlust nästa år. Vad jag förstått har det aldrig tidigare hänt att man budgeterat med en förlust. Om inget görs kommer museet gå med förlust varje år framöver. Vi måste därför vidta åtgärder.

För en månad sedan gav styrelsen museichefen Sergei Muchin och controllern Ingela Magnussen i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation med en budget i balans. Deras förslag presenterades för styrelsen i förra veckan och ledde till att Sergei fick i uppdrag att börja förhandla med facken. Idag informerades museets personal av mig och Sergei.

Det finns tre viktiga skäl för omorganisationen: Kostnaderna måste minska. Det räcker inte med att de minskar lite, de måste minska ordentligt. Intäkterna måste öka. Det räcker inte med att de ökar lite, de måste öka ordentligt, vilket sannolikt kräver ny kompetens (t ex att söka EU-bidrag) och mer samverkan med andra i regionen. Verksamheten måste utvecklas - vi måste frigöra rörliga medel, förnya vårt sätt att arbeta, komplettera med nya kompetenser mm.

Länsmuseets verksamhet måste uppgraderas. Vi måste skapa oss en ny roll i samhället. Vi måste fokusera på tillgänglighet och delaktighet. Vi har sett problemen och vi har bestämt oss för att lösa dem. Jag är mycket tacksam för en museichef som förvarnat i tid och för en styrelse som tar ansvar i full enighet. Förhoppningen är att styrelsen ska kunna ta beslut om omorganisationen i början av december.

Man kan faktiskt jämföra den pågående klimat- och säkerhetsanpassningen med den föreslagna omorganisationen. I båda fallen handlar det om tidigare beslut som lett till oönskade konsekvenser i form av silverfiskar och dålig ekonomi. Vi måste nu vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen och forma ett museum för framtiden. Det handlar om att ta ansvar.

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...