11 oktober 2011

MÅNGA MÖTEN BLIR DET

Igår eftermiddag möte med Jämställdhetsrådet, huvudsakligen om åtgärder för att förbättra kvinnors makt och inflytande i länet samt jämställdhetsrådets organisation framöver. I förmiddags möte med områdesgruppen på Öxnehaga. Under eftermiddagen möte med Jämställdhets- och integrationsutskottet där vi framförallt gick igenom förslaget till Jämställdhetsplan och gladdes åt de nya pengarna i budgeten till jämställdhet och integration. Under kvällen möte med Folkpartiets välfärdsteam där vi bland annat beslutade att den 16 november kl 17 ordna ett möte för FP:s medlemmar om HBTQ-frågor, med inspirerande föredrag av Frida Ohlsson Sandahl och Catrine Norrgård. Har nu ägnat en stund åt förberedelser inför mitt föredrag i Öxnehagakyrkan imorgon kväll om Min Bibel!