10 november 2011

BRISTANDE RUTINER HOS POLISEN

Hotet per telefon mot kommunalrådet Birgit Sievers i mitten av oktober omfattade också mig. Först när hotet mot Birgit kom ut i media fick jag via en partikollega till henne kännedom om innehållet. Trots att hotet uttalats på ett sådant sätt att det var uppenbart att det riktades även mot mig hade ingen informerat mig i samband med att polisanmälan gjordes. Kändes också oerhört märkligt att följa rapporteringen om hotet mot Birgit samt den påföljande rapporteringen om den allmänna hotbilden mot kommunalråd i Jönköping och samtidigt veta att jag själv var utsatt.

När jag väl blev informerad hade flera dagar gått sedan hotet uttalats. Samma dag som jag fick vetskap om det hela kontaktade jag kommunstyrelsens ordförande Mats Green och kommunens säkerhetssamordnare Gert Kvick. Gert kontaktade polisen och först någon dag därefter blev jag kontaktad av polisen. Ytterligare någon dag senare blev jag upplagd som målsägande. Idag fick media via polisen vetskap om att hotet även avsett mig.

Under mina 18 år som åklagare blev jag aldrig utsatt för olaga hot men som kommunalråd tog det bara 10 månader... Hot är oacceptabelt men jag är nog mest missnöjd med att inte omedelbart ha blivit informerad av polisen och därmed givits möjlighet att själv göra en riskbedömning och eventuellt vidta säkerhetsåtgärder. Polisen kunde ju inte heller veta om jag hade kompletterande information som skulle kunna föranlett dem att göra en annan riskbedömning. Jag minns också tydligt hur fördröjd informationen var i samband med det hot som uttalades mot kommunfullmäktige för drygt två år sedan när jag var ordförande. Den här gången har jag framfört ganska skarp kritik till polisen. Frågan kommer också att behandlas på ledningsutskottet framöver.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...