25 november 2011

ETT KULTURSTEG

Idag hölls ett mycket spännande möte på Högskolan! Den 19 oktober ordnade Johanna Linder och Maria Friedner ett "kulturuppror" i Jönköping. Det ledde till att ett stort antal deltagare enades om ett kulturmanifest där en punkt blev "Att man aktivt bör arbeta för att få högre konstnärliga utbildningar till Jönköping." På stående fot erbjöd jag mig att försöka få till stånd en dialog med Högskolan om detta. Därför samlades vi fem idag - Högskolans rektor Anita Hansbo, museichefen Sergei Muchin, kulturchefen Anders Persson, galleristen Ulf Linnman och så jag. Det blev en mycket bra dialog om kulturen som tillväxtfaktor både för samhället och för människorna, om sambanden mellan kultur och annan utbildning, behovet av kulturentreprenörer, mediakultur, internationella studenter, kulturella visioner, behovet av samverkan, oväntade synergieffekter mm. Förhoppningsvis blir det en fortsättning på detta givande möte, håll ögonen öppna!