1 november 2011

HAR LANDSTINGETS ANSLAG TILL LÄNSMUSÉET VERKLIGEN MINSKAT?

Länsmuséets kostnader består till en mycket stor del av lönekostnader. Löneutvecklingen på Länsmuséet har de senaste tre åren varit mycket måttlig och legat mellan 2,28-2,83 %. 2008 höjde landstinget sitt anslag till Länsmuséet med 4,67 % medan löneutvecklingen på Länsmuséet var 4 %.
2009 höjde landstinget sitt anslag med 3,40 % medan löneutvecklingen var 2,50 %. Under dessa två år kompenserades således löneökningen genom ökade anslag från landstinget.

Men de senaste två åren har något hänt. 2010 höjde landstinget sitt anslag till Länsmuséet med 2,20 % men löneutvecklingen på muséet var 2,83 %. 2011 höjde landstinget sitt anslag med 1,80 % medan löneutvecklingen var 2,28 %. Under dessa år har således löneutvecklingen, trots att den varit mycket måttlig, inte kompenserats med anslag. Annorlunda uttryckt innebär det att Länsmuséet de senaste två åren fått använda andra intäkter till mellanskillnaden, ca 180-230 000 kr varje år, intäkter som annars skulle gått till annat.

Nominellt sett har bidraget från landstinget således ökat varje år men reellt sett har anslaget de senaste två åren minskat eftersom det inte längre täcker de kostnadsökningar som det tidigare ersatt. Eftersom vi i den regionala kulturplanen nu blivit upplyfta som en av de mest prioriterade kulturverksamheterna i länet ser vi hoppfullt på framtiden. När vi nu dessutom tar ett målmedvetet tag i vår ekonomi, vår organisation och vårt arbetssätt hoppas vi på ett reellt sett ökat anslag från landstinget framöver!

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...