17 november 2011

TOLERANS I JÖNKÖPINGFoto: Lasse Johansson, Jönköping NU
Pressmeddelande från Jönköpings kommun:

Var det någon som trodde att Jönköpingsborna är mer intoleranta än andra? Så är det inte – tvärtom. En rikstäckande undersökning visar att Jönköpingsborna är lika eller mer toleranta än genomsnittssvensken i åtta av elva områden.
– Det är mycket glädjande att få det bekräftat, kommenterar kommunalråd Anna Mårtensson (FP).
– Jag är jättestolt. Nu är det dags att vi kastar av oss lite av det komplex vi Jönköpingsbor bär på, fortsätter hon.

Jönköpings kommun har beställt undersökningen för att få reda på hur toleranta personer i Jönköping är gentemot olika grupper i samhället. Undersökningen har varit riktstäckande och omfattat 1200 genomförda telefonintervjuer, varav 150 i Jönköpings kommun. Frågor som de intervjuade fått ta ställning till är om de själva skulle ha något emot att ha boende ur totalt elva olika grupper som grannar. De fick också göra en uppskattning om de trodde att deras grannar skulle ha något emot att ha personer ur de elva grupperna som grannar.

I samtliga förutom tre grupper är invånarna i Jönköpings kommun mer eller lika mycket toleranta än snittbefolkningen i Sverige. Tre av fyra Jönköpingsbor anser också att människor generellt sett går att lita på.

– Det kan ha funnits en bild av att Jönköpingsborna är mer intoleranta men undersökningen visar att bilden är fel. Det har skett en mental förändring, fortsätter Anna Mårtensson som menar att Högskolan är en stor bidragande orsak.

De grupper man är mer intolerant emot är personer med aids, personer som är alkoholister och personer som har annat modersmål än svenska. De övriga grupper som frågorna gällde var narkomaner, där boende i Jönköpings kommun är mest toleranta, personer av annan ras, invandrare, homosexuella, muslimer, judar, ogifta par som lever i samboförhållanden samt romer. Störst intolerans visas mot gruppen romer.

– Det är en oacceptabel uppfattning och den som vi kommer att jobba vidare med mest, menar Anna Mårtensson.

Undersökningen
Jönköping NU
Sveriges Radio

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...