23 november 2011

JÖNKÖPING OPEN

I måndags kväll deltog några politiker från Jämställdhets-och integrationsutskottet och vår jämställdhetsstrateg i en Jönköping Open-aktivitet som vi kallat Jämställdhet på väg. Vi besökte kommunanställda på Individ och familjeomsorgen, Öxnehaga, och på Solstickans förskola, Bäckalyckan, för att diskutera jämställdhet på ett interaktivt sätt. De anställda fick ”låna” oss politiker som "böcker" för korta möten runt viktiga frågor. Själv hade jag valt titeln "Våga se våldet". De andra politikerna hade valt titlar om jämlikhet, skola och deltid. Det blev mycket bra samtal runt borden!

Idag var det dags för mig och jämställdhetsstrategen att delta i utställningen Present. Utställningen har tagits fram av 60 idémakare mellan 17-24 år och 16 experter och behandlar problem som brist på vatten, rasism, arbetslöshet bland unga – om tio år kan detta vara löst om vi agerar tillsammans! Utställningen är producerad tillsammans med Plural och Riksutställningar och finns i Rådhusparken. Med ett spel som ingång samtalade vi med bl a Lilian Lago från fritidsförvaltningen om fördomar och värdegrundsfrågor. Vi fick veta en hel del om varandra!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...