27 november 2011

KVARNHUSEN

"Kvarnhusen" är Lisa Gerdins gedigna och genomtänkta gestalt i Åparken i Huskvarna. Med detta konstverk vill vi i kommunen manifestera Huskvarnas 100-årsjubileum.

Lisa Gerdin är född i Örnsköldsvik, bor i Stockholm och är utbildad på Konstfack i Stockholm. Förra året tilldelades hon Carl Frisendahls skulptörsstipendium och hon har smyckat ut både Storkyrkan i Stockholm och friidrottsarenan på Campus Valla i Linköping. Hon har en enastående förmåga att på ett avskalat sätt gestalta vardagsföremål på ett sätt som ger många associationer.

Esplanaden i Huskvarna är en av vår kommuns vackraste parker med blomsterplanteringar, statyer och fontäner. Konstarbetsgruppen ”Huskvarna hundra år” har lagt ned mycket tid och arbete på att få fram ett värdigt konstverk och av 34 förslag var det Lisa Gerdins verk som vann Kulturnämndens hjärtan.

Med Kvarnhusen fortsätter skulpturtraditionen i centrala Huskvarna. Uppifrån liknar verket ett kvarnhjul men består samtidigt av stiliserade husgavlar, kanske kvarnhus? Teglet är handslaget och så beständigt att det förhoppningsvis står emot väder och vind länge.

Själv associerar jag till livets cirkel och milstolpar. Och vänder man på ordet HUS-KVARNA så blir det nästan KVARN-HUSEN :)

Tanken är att verket ska vara synligt på håll för de som passerar förbi men också inbjudande och tillgängligt för de som vistas i parken. Verket ska erbjuda rum att stiga in i, en plats att stanna upp på. Förhoppningsvis kan verket stimulera vår fantasi, väcka minnen till liv eller uppmana till lek för alla generationer!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...