2 november 2011

NYA ORDNINGSFÖRESKRIFTER OM FÖRTÄRING AV ALKOHOL

Ett av ärendena under dagens sammanträde med kommunstyrelsen gällde allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun. Den föreslagna ändringen av § 15 om förtäring av alkohol hade föranlett en del diskussioner hos oss i Folkpartiet. Förslaget handlar om att alkoholförbudszonen även ska omfatta Vätterstranden närmast järnvägsspåret samt områden vid Munksjön och Munksjöbron. Efter en lång diskussion med majoritetspartiernas företrädare i kommunstyrelsen enades vi alla om att godkänna förslaget. På Folkpartiets initiativ blev det förtydligat att zonens östra gräns går vid Undergångens västra brofäste.

Orsaken till förslaget är att det är ett återkommande problem att personer dricker sig berusade vid Vätterstranden, att det förekommer att människor som rör sig längs stranden blir antastade eller besvärade och därför undviker att gå där, att det finns risk för att alkoholpåverkade personer går över spåret, att ca 1 500 ingripanden gjordes på Resecentrum förra året pga bråk och alkoholberusning, att polisen annars bara kan omhänderta eller avvisa personer om de är så påverkade att de inte kan ta hand om sig själva, är en fara för sig själva eller andra, stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller är på väg att begå brott samt att man vill motverka fritt alkoholdrickande i området kring Spira.

Vi folkpartister hade enats om att acceptera det utvidgade förbudet. Liberaler har alltid förespråkat frihet under ansvar men i den här frågan vet vi att några människor, oftast med missbruksproblem, inte tar sitt ansvar och att det går ut över andras frihet. För att öka den stora allmänhetens rörelsefrihet och trygghetskänsla anser vi därför att ett utvidgat alkoholförbud är acceptabelt. Juneporten har under en lång tid känts otrygg och inte varit den välkomnande entré till Jönköping som vi önskat. Det "paket" som nu föreligger med utökad väktarbevakning, nyetablerat café och nya ordningsföreskrifter bör kunna leda till en väsentligt förbättrad situation. Därutöver bör socialförvaltningen intensifiera sitt arbete med att förhindra nyrekrytering av ungdomar till missbrukarkretsarna.

Uppdaterad blogg

Så har jag då ännu en gång uppdaterat min blogg! Tiden går så fort! Här hittar du nu enkelt både min senaste film på Youtube och min (och An...