24 december 2011

JULHÄLSNINGGOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR KÄRA VÄNNER!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...