16 december 2011

MITT ARBETE DE SENASTE VECKORNA

Inser att jag de senaste veckorna fyllt bloggen med en hel del kultur men inte så mycket om vad jag gjort politiskt. Så har det hänt något? Absolut! Förra veckan tog vi i Jönköpings Läns Arkivförbund ett nytt handlingsprogram där en av huvudpunkterna är att vi ska vara drivande i ABM-samarbetet. Därför hade vi också bjudit in till ett ABM-möte den 6 december som ledde till att ABM-rådet (kulturchefen, museichefen, arkivchefen och chefen för Folkrörelsearkivet) fick i uppdrag att ta fram en ABM-strategi. I styrgruppen för Öxnehagaprojektet har vi kommit ganska långt med projektplanen och förhoppningsvis blir planen klar i februari. På Jämställdhets- och integrationsutskottet beviljade vi anslag till större projekt både på Öxnehaga och på Österängen nästa år.

I måndags var jag på en oerhört inspirerande grötlunch på Svenskt Näringsliv som förhoppningsvis leder till att jag kommer bjuda in till en spännande hearing under våren. På måndagkvällen hade jag bjudit in Frida Ohlsson Sandahl till Zonta för att diskutera HBTQ-frågor, vilket ledde till en mycket intressant diskussion. I tisdags deltog jag på utbildning om jämställdhetsintegrering. I onsdags tog Jönköpings Läns Museum beslut om att genomföra den föreslagna omorganisationen. Igår deltog jag på ett helt fantastiskt julbord på Öxnehaga. Imorse var jag med i radio Vättervåg tillsammans med kulturchefen Anders Persson. Räknar med att skriva ännu en fyllig halvårsrapport under mellandagarna.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...