24 januari 2012

FOLKMORDET 1915Under en hel timme deltog jag i Nineveh Radio. Jag och programledaren Rabbela Hatami talade om boken The Crimson Field av Rosie Malek-Yonan. Jag träffade Rabbela på Öxnehagas mångfaldsafton. Där berättade Rabbela om just den här boken och under julhelgen sträckläste jag den. Tyvärr finns den inte översatt till svenska så jag fick läsa den på engelska. Boken och kvällens intervju har lärt mig mycket om folkmordet 1915. Enligt Rabbela verkar det som om intervjun kommer sändas i flera olika länder.

Jag har läst motionen från oktober 2008 som bl a Folkpartiets Fredrik Malm skrev på. Jag har också läst folkpartisten Agneta Berliners fantastiska tal i riksdagen när beslut skulle tas om motionen. Slutet av Agnetas tal läste jag också upp i radion:
Jag vill säga; Ja, jag har sett det brott ni utsattes för
Jag vill säga; Ja, jag har sett ert lidande
Jag vill säga; Ja, jag kan förnimma er smärta
Jag vill säga; Detta är ett brott inte bara mot er, utan mot hela mänskligheten

Jag har läst på Forum för levande historias hemsida och jag har läst flera olika nyhetsartiklar. Trots att det är nästan 100 år sedan folkmordet är frågan fortfarande högaktuell. Så sent som igår kväll (!) beslutade Frankrike att det ska bli brottsligt att förneka folkmordet på armenier. Varje fransman som förnekar folkmordet riskerar ett års fängelse och 45 000 euro i böter. Återstår bara för president Nicolas Sarkozy att underteckna lagen men det verkar man inte tro att han ska backa ifrån efter alla de turer som varit.

Sveriges riksdag beslutade den 11 mars 2010 att tillkännage för regeringen som sin mening att Sverige ska erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker, att Sverige bör verka inom EU och FN för ett internationellt erkännande av folkmordet och att Sverige bör verka för att Turkiet erkänner folkmordet. Det sistnämnda verkar väl i och för sig tämligen hopplöst med tanke på Turkiets reaktion på Frankrikes ovannämnda beslut men när det gäller de andra två besluten är det för min del självklart att regeringen måste börja vidta åtgärder för att följa riksdagens beslut.