25 januari 2012

KS, VU OCH SVF

Möte med kommunstyrelsen (ks) i förmiddags. Ärendet om förmånsbilar vållade uppenbarligen en lång diskussion men vi kommunalråd fick pga jäv stå utanför Rådssalen och vänta. Själv har jag ingen förmånsbil. Som deltidsarbetande råd verkar jag inte ens ha rätt till det men oavsett vilket så räcker det med den bil vi redan har i familjen. Dessutom försöker jag gå så mycket som möjligt till och från jobbet. Under arbetstid brukar jag oftast kunna lösa transporter med samåkning eller buss.

Som vanligt efter kommunstyrelsen åt jag och Ingvar Åkerberg gemensam lunch, ett mycket bra tillfälle att diskutera både det ena och det andra. Under eftermiddagen var det sedan möte med välfärdsutskottet (VU), där vi bl a fick information om Modellområdesprojektet. Kvällen avslutades med ett debattprogram i lokal-TV på Södra Vätterbygdens Folkhögskola (SVF). Jag och Jerry Hansson debatterade fristadsförfattare. Därutöver blev det en intensiv debatt om upphovsrätt och fildelning. Det var riktigt roligt så nu ser jag extra mycket fram emot morgondagens debatt på kommunfullmäktige!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...