7 februari 2012

BOLAGSFRÅGOR, JÄMSTÄLLDHET OCH ART

Under förmiddagen hade jag och Ingvar bjudit in till ett möte med Folkpartiets bolagsrepresentanter. Under två timmar diskuterade vi några av våra prioriterade politiska frågor, styrelsefrågor, organisationsfrågor mm. Det blev ett mycket bra möte som visade på ett uppdämt behov inom partiet. Nästa möte blir den 19 april kl 17.00. Framöver räknar vi med att ordna interna styrelseutbildningar och att låta bolagsfrågorna ta väsentligt mer plats på våra möten. Vill du också vara med i en bolagsstyrelse? Hör av dig till mig eller Ingvar Åkerberg!

Under eftermiddagen möte med Jämställdhets- och integrationsutskottet. Bland annat påbörjade vi en avstämning av Jämställdhetsstrategin för Jönköpings län. Visste ni att vi inte har en enda kvinnlig VD i de kommunala bolagen? Vi har uppenbarligen en hel del att arbeta med. På nästa möte fortsätter genomgången. Sedan ska vi välja ut en handfull ojämställda förhållanden som vi i utskottet vill fokusera särskilt på framöver. Vi gick också igenom hur och varför man ska arbeta med könsuppdelad statistik - ett mycket bra redskap som leder till att man vill ställa ytterligare frågor och därigenom får ytterligare underlag för jämställdhetsarbetet.

Dagens absolut bästa händelse var emellertid en kort kommentar till min förra blogg. "Den gula längst ner. ART." Fem enkla ord av en anonym kommentator, en stor lycka inom mig! Ska nu lämna in just den bilden för framkallning och förstoring. Som jag skrev i slutet på en av mina dikter "...i mitt inre ett konstnärligt hopp." Hoppet lever och jag är lycklig!

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...