9 februari 2012

KOMMUNIKATION I FOKUS

På kommunstyrelsen igår var huvudärendet förstås kommunikationsstrategin. Efter en lång diskussion, indragen lunch, ett par protokollsanteckningar, en ledamot som avstod från att rösta och yrkande från socialdemokraterna om att återremittera ärendet till nästa sammanträde blev det till sist beslut i enlighet med förslaget. Slutligt beslut tas i kommunfullmäktige den 23 februari.

Under eftermiddagen möte med kulturnämndens ordförande Inger Gustafsson (FP) och Dhan Åstrand på Studieförbundet Vuxenskolan om Freja. Under kvällen Engagemangsträff på Öxnehaga som initierats av Ungdomsstyrelsen, Riksteatern, IFK Öxnehaga och projekt Handlingskraft. Bra föredrag och givande gruppdiskussioner - bl a om ideellt engagemang samt framgångsfaktorer och utmaningar för bostadsområdet.

Avslutade gårdagen med att se TV-programmet om miljonären som besökte Råslätt eftersom jag hade fått höra att man beskrev området på ett nedvärderande sätt. Tycker faktiskt att TV5 borde ta sig en allvarlig funderare på hur man framställer andra människor och deras närmiljö. Om programmets syfte är att göra en god gärning är det inte logiskt att i samband med det kränka människor och det är verkligen inte medmänskligt. Att TV5 därutöver målar upp en helt felaktig bild gör det hela ännu värre. Skäms!

Idag har jag tillbringat hela dagen med en karriär- och ledarutvecklingsdag på Elmia om motivation. Föredrag av stadsdirektören Ulla-Marie Hellenberg från Södertälje, Jan-Åke Jonsson fd vd för Saab Automobile AB och Bo Ahrenfeldt, läkare, psykiater och författare. Det blev en bra dag med ett par mycket givande kontakter. Framförallt kan jag rekommendera Hellenberg, har ni inte lyssnat på henne förut så passa på när ni får tillfälle!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...