30 mars 2012

MUSÉERNAS VÅRMÖTE

Har de senaste dagarna deltagit i Muséernas vårmöte i Göteborg på temat ”Världen här och nu”. Handlade om att reflektera över muséernas roll, nu och i framtiden. Internationella utblickar från Kairo, London och Oslo med anledning av den Nordafrikanska revolutionen, Storbritanniens ekonomiåtstramning och Utöya. Föredrag av Sarrah Abdelrahman, Gaby Porter och Knut Kjeldstadli på Stora teatern. På kvällen prisutdelning på Röhsska museet.  Andra dagen hade jag valt ett seminarie på Röhsska museet om målgrupper som romer, äldre och näringslivet. På eftermiddagen besökte jag Sjöfartsmuséet Akvariet och lyssnade på föredrag om muséer i förändring där vår egen museichef Sergei Muchin deltog i en panel. Sedan fick vi inblick i tre olika delar av muséets pedagogiska arbete. Dagen avslutades med middag på Världskulturmuséet där Kulturparken Småland i Växjö utsågs till Årets museum.  För mig var nog den största behållningen med de här dagarna miniföreläsningen om Makt, kön och djur som hölls på Sjöfartsmuséet Akvariet samt flera av Ted Hesselboms tankar kring mångfald. Jag är väldigt glad över att få vara en del av den mycket spännande utveckling som pågår inom museivärlden just nu!27 mars 2012

KULTURHUSET

Avtalet med Kulturhusföreningen ska sägas upp och i december ska Kulturnämnden föreslå ett nytt innehåll och ett nytt upplägg. Kulturhusföreningen informerades omgående efter dagens presskonferens. Kulturhuset ska fortsätta vara ett Kulturhus med fokus på det fria kulturlivet för barn och unga. Orsaken till uppsägningen är att nuvarande Kulturhusförening och politisk majoritet inte har samma uppfattning om hur kulturen i Jönköping ska kunna utvecklas och blomstra. Läs gärna nedanstående utdrag ur kommunprogrammet för besked om vart vi vill.

"Ett nyskapande och aktivt kulturliv i kontakt med ett levande kulturarv leder till att hälsa och välbefinnande ökar. Det är också en viktig tillväxtfaktor som leder till att företag och personer vill etablera sig i kommunen, att de kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas och att nya tankar och idéer kan födas.

Ett rikt och dynamiskt kulturliv främjar människors initiativförmåga och skaparkraft samt ökar kommunens attraktivitet. Kommunen ska därför uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och verka för att fler kulturella mötesplatser skapas. Tillgången till kulturaktiviteter och invånarnas delaktighet ska öka. Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor i alla delar av kommunen och präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och tolerans. Barn och ungdomar ska prioriteras och det är viktigt att kulturverksamheten i högre grad än idag involverar invånare med olika kulturell bakgrund.

Ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna ska prioriteras. Regelbundna kulturplaner och samverkan mellan kommun, landsting och andra aktörer är en viktig grund för kulturlivets positiva utveckling. Ett ökat samarbete mellan kultur, ideell sektor och näringsliv ska stödjas och kultursponsring uppmuntras.

Folkbildningens roll som kulturbärare och demokratiskapare är viktig. Förutom traditionella kulturyttringar ska därför också ideella krafter i föreningar och studieförbund aktivt stödjas samt ges möjligheter att verka i hela kommunen.

Unika kultur- och naturmiljöer ska vårdas och utvecklas. I samverkan mellan berörda aktörer och förvaltningar ska ett samlat grepp tas för att aktivt driva denna utveckling, till exempel av Tändsticksområdet..."

Aktuella nyhetslänkar:
JNytt
Sveriges Radio
Jönköping NU
Smålandsnytt

24 mars 2012

BERLIN

Den 20 juli förra året kontaktade jag Marika Lagercrantz när hon utnämnts till kulturråd i Berlin. Jag undrade om jag kunde få besöka henne under våren 2012. Det visade sig senare att jag var den allra första som kontaktat henne efter utnämningen. Jag och länsmuseichefen Sergei Muchin bestämde oss för att göra resan gemensamt och samtidigt besöka ett par kulturinstitutioner för att få inspiration. Vi möttes av ett fantastiskt sommarväder!

Första dagen besökte vi Stiftung Stadtmuseum Berlin. Där fick vi väldigt god kontakt med personalen. De hade bl a ett spännande delaktighetsprojekt och jag kan absolut tänka mig att det blir någon form av samarbete framöver! Vi åkte sedan till Svenska ambassaden där vi besökte Marika Lagercrantz. Det blev ett mycket stimulerande möte och jag räknar med att hålla kontakten med Marika framöver.
Andra dagen besökte vi Berlinische Galerie. Det blev också ett intressant möte, framförallt om pedagogik för barn och unga. Kanske ordnar vi en gemensam vandringsutställning framöver?


Ute på stan var det gott om kulturinslag. Vi besökte bl a Monumentet över Europas mördade judar. 2 711 rektangulära stenpelare som i höjd skiftar från ett par decimeter till över fyra meter.

Sista dagen passade vi på att slinka in på Zoo Berlin. I sommarvärmen kunde vi äta frukost utomhus och njuta av många spännande djur. Onekligen är djurparker också en form av museum, ett väldigt levande kulturarv. Räknar med att besöka Berlin snart igen, särskilt nu när min tyska börjat komma igång igen :)
20 mars 2012

TISDAG

Började dagen med möte på Studieförbundet Vuxenskolan om Freja. Därefter informationsmöte med Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening på Smålands turism. Sedan konferens på Spira om "Att genomföra barns rättigheter". Glädjande att höra barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) tala så väl om barnombudsmän! Därefter årsmöte med Liberala kvinnor i Jönköpings län, där jag glädjande nog fick stöd för min kandidatur som ordförande i Liberala kvinnor i Sverige. Har nu packat resväskan. Imorgon åker jag och länsmuseichefen Sergei Muchin till Berlin. Vi ska besöka kulturrådet Marika Lagercrantz samt ett par muséer som är inne i liknande förändringsprocess som vi - ska bli väldigt roligt!!

19 mars 2012

FULL FART

Full fart även den här måndagen. Lunch med Siv Fransson på Studieförbundet Vuxenskolan om Glädjetjuven och SV Arena. Samtal med försäkringsmäklare. Styrelsemöte med Jönköpings läns arkivförbund. Besök av en student som ville ställa frågor om HBTQ. Frissan. Möte med Folkpartiets välfärdsteam. På onsdag bär det av till Berlin - längtar!!

18 mars 2012

HUR YTTRADE JAG MIG EGENTLIGEN?

Ifall ni undrar eller får några frågor av era bekanta så var det så här jag yttrade mig när det gäller kommunens konst. Jag vill alltså att det ska tas fram riktlinjer av kulturnämnden i samråd med äldrenämnden och socialnämnden. Yttrandet hade jag stämt av med Folkpartiets representanter i dessa nämnder. Det handlar således inte om att jag ska detaljstyra några konstval :)

"Jag vill emellertid särskilt betona sambandet mellan kultur, hälsa och välbefinnande - ett samband som lyfts fram i gällande kommunprogram. Kultur kan berika vardagen på äldreboenden, dagverksamheter och andra platser där kommunen bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Enligt kommunens konstregister finns kommunal konst på över 70 olika enheter inom, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Kommunrevisionen föreslår att en policy tas fram som förtydligar kommunens viljeinriktning när det gäller konst och utsmyckningar. Jag instämmer i revisionens bedömning att ett sådant behov finns. Den föreslagna kultur- och biblioteksplanen har enligt min uppfattning en tillräckligt tydlig viljeinriktning för konst i allmänhet. Däremot anser jag att det finns ett behov av särskilda riktlinjer när det gäller konst som ett verktyg inom kommunal vård, omsorg och rehabilitering.

Det finns forskning som visar på värdet av kultur för vårt välbefinnande. Samband har kunnat påvisas mellan kulturupplevelser och hälsa i form av stärkt immunförsvar, sänkt blodtryck och minskade halter av stresshormoner. Studier visar att de positiva effekterna inte enbart orsakas av kulturupplevelsen som socialt sammanhang, utan kulturupplevelser har i sig en förmåga att stimulera hjärnan. Exempelvis påverkas både stressade och ostressade personer mer positivt av att se bilder från naturen än bilder från stadsmiljöer. Det finns också forskning som visar att abstrakt konst kan vara direkt skadlig och göra vårdtagare sjukare medan bilden av en havsvik kan göra att vårdtagarna blir mindre oroliga, har mindre värk och kan lämna vården tidigare än andra.

Det är av stor vikt att kulturnämndens övergripande syfte att garantera konstnärlig kvalitet samt att främja och stödja samtida nyskapande konst i största möjliga mån överensstämmer med kommunens vård- och omsorgstagares behov. Jag föreslår därför att kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av kopplingen mellan konst och hälsa. Företrädare för berörda verksamheter ska vara delaktiga i arbetet."

17 mars 2012

BILDBEHANDLINGSMANI
NYHETER

Igår besök av Liza Manestam och hennes nyfödda dotter Miranda. Det blev ett djupt samtal om livet och framtiden! Ett av de foton jag tog på den bedårande lilla flickan har Liza lagt upp som header på sin Facebook-sida!Idag deltog jag för första gången i Bibliotekets vänners ”Lördagsnovell” på Stadsbiblioteket. Så fullsatt att man fick bära in extra stolar! Jag läste högt ur boken Anhörig av Katerina Janouch. Avslutade med kortnovellen Längtan av Martin Wänerhol. Martin kontaktade mig så fort det var klart att jag skulle delta och undrade om jag ville läsa något av det han skrivit. Dels uppskattar jag kontakten med Jönköpingsborna och dels så uppskattade jag Martins kortnoveller så självklart uppfyllde jag hans önskan! Gläder mig också åt att jag fick så mycket beröm för min högläsning, det vore roligt att få komma tillbaka!
Passade också på att slinka in på Friskvårdsgalleriet och gratulera min väninna Britt Martinsson. Britt är näringsterapeut och har en egen hemsida. Det var roligt att se hennes nya, fräscha lokal på Nygatan 17. Tror bestämt att jag ska boka tid för kostrådgivning!

Avrundade kvällen med Britts nyttiga té och en ny akvarell!

16 mars 2012

SJ

Äntligen kan man börja tågpendla på ett vettigt sätt till Stockholm igen! Fr o m den 15 april börjar tågen gå från Jönköping kl 06.00 och hem igen kl 17.16. Redan 2010 agerade jag för att förbättra tågtrafiken mellan Jönköping och Stockholm. Skönt att se att det händer saker!

Sveriges Radio
Min blogg i april 2010
Min blogg i januari 2010

15 mars 2012

EN OVANLIGT BRA DAGNärmare planering av seminarieserie för att kommunen ska bli bättre på att tillvarata kompetens från andra länder. Framtagande av förslag på utvecklingsgrupper i Länsmuséets styrelse. Ytterligare steg tagna för att fördjupa ABM-samarbetet i länet. En anställd uttryckte sin uppskattning för att jag inte är långsint, en annan anställd bad mig om hjälp med attitydpåverkan för att underlätta hennes arbetsuppgifter, en tredje anställd uttryckte att jag är en kvinnlig förebild. Äldste sonen skjutsade med stolthet mig till arbetet på sin moped. Köpt biljetter till Jesus Christ Superstar. Cyklat 1,5 mil på trainern i garaget efter jobbet. Planerat fredagslunch med nybliven mamma och fredagsmys med yngste sonen. Skrivit en limerick. Hamnat på bild i tidningen NU - det liberala nyhetsmagasinet. En riktigt, riktigt bra dag!!

14 mars 2012

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA

Efter dagens arbete tog jag bussen till Österängen. Prästen Ingvar Briland hade bjudit in mig till Österängskyrkan för att visa deras Musikskola. Jag och Ingvar hade först ett mycket trevligt samtal över en kopp kaffe om allt ifrån hur det är att verka på Österängen till deras inköp av en äkta ikon och en ljud- och ljusanläggning. Sedan fick jag vara med när Musikskolan repeterade inför en kommande spelning. Musikskolans rektor Robert Hjälmeby och musikläraren Axel Dahlin (mittenbilden) visade sig ha gjort ett fantastiskt jobb och jag blev mycket imponerad av ungdomarna! Jag kommer gärna tillbaka!!

13 mars 2012

FRAMTIDENS INVESTERINGAR

Igår eftermiddag och idag under förmiddagen har vi i majoriteten ägnat oss åt att gå igenom budgeten avseende kommunstyrelsens investeringar 2013 och 2014 (huvudsakligen IS/IT, Logpoint och Stadsbyggnadsvisionen. Under eftermiddagen föreläste jag på Högskolan för lärande och kommunikation om jämställdhet.

Under kvällen besökte Folkpartiets Fysiska team och Bildningsteam Munksjöområdet och Munksjömuseet. Tommy Fritz och Ulla Ekedahl visade oss runt och berättade om planerna att utveckla det södra fabriksområdet. Ett område med en fantastisk utvecklingspotential och en imponerande utsikt!


11 mars 2012

LIBRIX

Sitter i bilen på väg hem från riksmöte med Folkpartiet. Ett riktigt, riktigt bra möte! Grillningen av våra EU-parlamentariker samt Birgitta Ohlssons och Per Ahlmarks tal om utvecklingen i Ungern gav mig en ny inblick i betydelsen av EU-samarbetet. Trendspanaren Magnus Lindkvist var väldigt rolig och tankeväckande att lyssna på och gav mig många idéer inför nästa valrörelse. Rektorn Börje Ehrstrand och Philip Sandberg från biståndsorganisationen TAMAM var inspirerande. Dessutom är det förstås alltid roligt att mingla med liberaler från hela landet! Allra mest utmanande, ganska skrämmande men oerhört inspirerande är att jag bestämt mig för att kandidera till ordförandeskapet i Liberala Kvinnor på nationell nivå.

8 mars 2012

BLÅMÄRKE NU IGEN?
Känner du någon som blir slagen av sin man? Är hon rädd för att inte bli trodd? Tror hon inte att hon orkar med en förhandling i domstol? Som f d åklagare är det min absoluta övertygelse att det bästa för henne är att polisanmäla honom - därför att:

• det är ett bra tillfälle att lätta sitt hjärta och berätta om allt han gjort, även gamla händelser
• det behövs inte vittnen som sett slagen – det räcker att de sett hennes skador eller hört henne berätta om vad han gjort
• dagboksanteckningar är också bevis
• åtal väcks oftast bara för några av de slag hon fått, så det är inte alls svårt för henne att i domstolen hålla isär de olika händelserna.
• i domstolen får hon ett enastående tillfälle att inför mannen berätta vad han gjort och hur det känts, utan möjlighet för honom att avbryta henne
• det är en stärkande känsla att höra vittnena – hennes vänner, hennes familj, poliserna som kom hem till henne m fl – ge henne sitt stöd i domstolen.
• förhandlingen i domstol ger henne en enorm känsla av upprättelse
• hon har rätt till skadestånd, minst 5 000 kr för varje tillfälle han slagit henne
• hon kan få en egen advokat gratis (ett målsägandebiträde)
• hon kan få besöksförbud
• hon visar sina barn att man inte får slå någon, inte ens sin fru
• det kan få honom att sluta slå henne

De slagna kvinnor jag mötte i domstolen var i olika åldrar och med olika bakgrund. De kunde vara alkoholiserade eller vältränade, arbetslösa eller högutbildade, snygga eller alldagliga. De kunde ha lämnat mannen eller valt att fortfarande leva med honom. Det gemensamma var känslan av otrygghet, mindervärde och uppgivenhet. Att märka hur självförtroendet och framtidstron återvänder efterhand är en lön som definitivt gör mödan värd!

7 mars 2012

KULTURSKOLAN FÅR NYA EFTERLÄNGTADE LOKALER
Den 20 mars kommer barn- och utbildningsnämnden besluta att Kulturskolan ska få ta över SMoT:s gamla lokaler på Tändsticksområdet. Samtidigt tas beslut om utveckling och förnyelse av Kulturskolans verksamhet. Allt finansieras inom befintlig ekonomisk ram. De anpassningar som behövs av lokalen tas ut i form av hyra.

Det här är ett stort kliv framåt för vår Kulturskola. Vårt mål är att Kulturskolan ska vara bland de allra bästa i Sverige. Då krävs det både att verksamheten har förmågan att ständigt utvecklas och en politisk vilja!

Vi är extra glada för att dansverksamheten äntligen får egna lokaler. Istället för att hyra lokaler på olika ställen och vara beroende av andra samordnas nu verksamheten på Tändsticksområdet och på Huskvarna teater. Nu får man tillgång till danslokaler alla dagar i veckan, under loven/sommaren och bättre möjligheter för dansuppvisningar. Jag är övertygad om att detta kommer att bli ett stort lyft för danslinjen!

Som ansvarig för integrationsfrågorna ser jag också fram emot en satsning på lovverksamhet i våra prioriterade bostadsområden.

Vi är väldigt glada att vi nu kan bocka av ytterligare några delar i vårt kommunprogram där det om Kulturskolan bl a står följande: "Nya, bättre lokaler på Tändsticksområdet och Huskvarna Teater kommer iordningsställas. När det gäller de lokaler som dansverksamheten har tillgång till är det viktigt att ta ett samlat grepp för att stötta den verksamheten. Kulturskolans verksamhet bör ständigt utvecklas, till exempel genom samlokalisering och samverkan med Upptech på Tändsticksområdet. För att många barn och ungdomar ska kunna delta ska tillgängligheten vara god och avgifterna hållas på en låg nivå."

Mer information hittar ni i media:
JNytt
Sveriges Radio
Jönköping NU

5 mars 2012

INVIGNING OCH JUBILEUM PÅ HUSKVARNA STADSHOTELL
Foto JNytt

Lyckliga jag hade äran att bli inbjuden till Huskvarna stadshotell för att inviga den nya restaurangen och fira 5-årsjubileum. Eftersom jag träffar Anne Robertsson i många sammanhang men aldrig varit på hennes hotell tackade jag ja till inbjudan. Vilken tur!  En jättemysig restaurang med fantastiskt god mat, häftiga rum, invigning av Johan Davidsson med tallrikskross, uppträde av Sara Varga mm. Det blev en fantastisk kväll! Tack Anne för att du finns och sätter guldkant på Huskvarna!!4 mars 2012

GÖTEBORGSVARVET - ÄNNU EN UTMANING

Känner mig något omtumlad. Hade precis anmält mig till Vårruset men efter uppmuntrande tillrop från vänner på Facebook har jag nu också anmält mig till Göteborgsvarvet. Därigenom stödjer jag välgörenhetsorganisationen Mentor med 500 kr. Mentor är en ideell organisation som tillsammans med svenskt näringsliv och volontärer arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar. Göteborgsvarvet är 21,1 km långt. Med andra ord kombinerar jag både nytta och nöje! Ett halvt maraton är längre än jag någonsin sprungit... Nåväl, förra årets träningsrundor var en mil långa, längre än någonsin tidigare, och i år har jag redan börjat springa utomhus, tidigare än någonsin, så nog finns det hopp! En månad efter Göteborgsvarvet är det dessutom dags för min fjärde Vätternrunda i rad så då lär jag vara riktigt stark i benen!

3 mars 2012

KONSTÅKNING - EN BLANDNING AV SPORT OCH KULTUR

Mitt invigningstal på Team-SM i Smedjehov ishall i Norrhammar idag. Tack Anna Tiitus (näst sista bilden) för att du bjöd in mig!!!

"Jag är stolt och känner stor glädje (joy) över att vi i Jönköping får vara värdar för Team-SM 2012 och det är extra roligt att Vätterncupen hålls samtidigt. Här i Jönköping älskar vi fart och fläkt, styrka och flexibilitet!

För mig och många andra är konståkning en blandning av sport och kultur, lika mycket konstform som sport. Enligt Alexander Majorov är konståkning allt - pedagogik, respekt, sociala aspekter, livsdisciplin, koreografi, balett, olika musikstilar mm.

Vi i Jönköping är särskilt förtjusta i is. Därför har kommunen satsat på nya omklädningsrum och en allmän uppfräschning av den här ishallen. Och vi ser alldeles särskilt fram emot de två nya isytorna på Rosenlund, som förhoppningsvis blir klara i september. Med den nya ishallen får ni konståkare mycket bättre träningsvillkor nästa säsong!

Tack Konståkningsförbundet för att Jönköping fått förtroendet och äran att ta emot alla dessa fantastiska team! Tack Jönköpings skridskoklubb för att ni tränat konståkare i 54 år och för att ni lagt ned SÅ mycket arbete på att förbereda denna tävling.

För att ni ungdomar, tränare och domare ska få belöning för alla era ansträngningar bidrar vi i kommunen ekonomiskt till er kamratmiddag – den har ni verkligen förtjänat! Avslutningsvis vill jag önska er ALLA lycka till! Jag hoppas att ni idag känner er vackra och stolta, att ni tillsammans hittar den rätta rytmen och samspelet och att formationerna blir precis så vackra som de blivit under era intensiva träningspass!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 mars 2012

FRÅN JÄMSTÄLLDHET TILL JESPER

Igår ägnade jag större delen av dagen åt att förbereda den föreläsning om jämställdhet som jag ska hålla på Högskolan den 13 mars. Eftersom föreläsningen ska hållas på engelska krävs det lite extra tid. Jämställdhetsstrategen Åsa Thörne Adrianzon var faktiskt lite imponerad över att jag åtagit mig detta! Under torsdagskvällen var det sedan mottagning för internationella studenter och då hade jag god nytta av de engelska glosor jag lärt mig under dagen.

Idag har vi i majoriteten ägnat hela dagen åt budgetdialog med kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. På vägen hem slank jag in på Galleri Linnman igen, där det idag var vernissage med Jesper Waldersten. Tydligen första gången som hans målningar visas i Jönköping. Personligen gillade jag framförallt den "egyptiska" stilen som syns på väggen bakom Ulf Linnman!

1 mars 2012

TOALETTEN UTANFÖR FILMSTADEN

Jag har nu talat med JCDecaux:s ansvarige igen angående den offentliga toaletten utanför Filmstaden. Han har lovat att den kommer att fungera fullt ut fr o m den 1 maj. Han har också lovat 90 % funktion på pissoaren under vintertid. I april kommer jag och han att träffas för information om deras arbete med våra toaletter. Nu hoppas jag att det framöver blir mindre olägenheter för de boende kring Filmstaden!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...