7 mars 2012

KULTURSKOLAN FÅR NYA EFTERLÄNGTADE LOKALER
Den 20 mars kommer barn- och utbildningsnämnden besluta att Kulturskolan ska få ta över SMoT:s gamla lokaler på Tändsticksområdet. Samtidigt tas beslut om utveckling och förnyelse av Kulturskolans verksamhet. Allt finansieras inom befintlig ekonomisk ram. De anpassningar som behövs av lokalen tas ut i form av hyra.

Det här är ett stort kliv framåt för vår Kulturskola. Vårt mål är att Kulturskolan ska vara bland de allra bästa i Sverige. Då krävs det både att verksamheten har förmågan att ständigt utvecklas och en politisk vilja!

Vi är extra glada för att dansverksamheten äntligen får egna lokaler. Istället för att hyra lokaler på olika ställen och vara beroende av andra samordnas nu verksamheten på Tändsticksområdet och på Huskvarna teater. Nu får man tillgång till danslokaler alla dagar i veckan, under loven/sommaren och bättre möjligheter för dansuppvisningar. Jag är övertygad om att detta kommer att bli ett stort lyft för danslinjen!

Som ansvarig för integrationsfrågorna ser jag också fram emot en satsning på lovverksamhet i våra prioriterade bostadsområden.

Vi är väldigt glada att vi nu kan bocka av ytterligare några delar i vårt kommunprogram där det om Kulturskolan bl a står följande: "Nya, bättre lokaler på Tändsticksområdet och Huskvarna Teater kommer iordningsställas. När det gäller de lokaler som dansverksamheten har tillgång till är det viktigt att ta ett samlat grepp för att stötta den verksamheten. Kulturskolans verksamhet bör ständigt utvecklas, till exempel genom samlokalisering och samverkan med Upptech på Tändsticksområdet. För att många barn och ungdomar ska kunna delta ska tillgängligheten vara god och avgifterna hållas på en låg nivå."

Mer information hittar ni i media:
JNytt
Sveriges Radio
Jönköping NU

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...