30 mars 2012

MUSÉERNAS VÅRMÖTE

Har de senaste dagarna deltagit i Muséernas vårmöte i Göteborg på temat ”Världen här och nu”. Handlade om att reflektera över muséernas roll, nu och i framtiden. Internationella utblickar från Kairo, London och Oslo med anledning av den Nordafrikanska revolutionen, Storbritanniens ekonomiåtstramning och Utöya. Föredrag av Sarrah Abdelrahman, Gaby Porter och Knut Kjeldstadli på Stora teatern. På kvällen prisutdelning på Röhsska museet.  Andra dagen hade jag valt ett seminarie på Röhsska museet om målgrupper som romer, äldre och näringslivet. På eftermiddagen besökte jag Sjöfartsmuséet Akvariet och lyssnade på föredrag om muséer i förändring där vår egen museichef Sergei Muchin deltog i en panel. Sedan fick vi inblick i tre olika delar av muséets pedagogiska arbete. Dagen avslutades med middag på Världskulturmuséet där Kulturparken Småland i Växjö utsågs till Årets museum.  För mig var nog den största behållningen med de här dagarna miniföreläsningen om Makt, kön och djur som hölls på Sjöfartsmuséet Akvariet samt flera av Ted Hesselboms tankar kring mångfald. Jag är väldigt glad över att få vara en del av den mycket spännande utveckling som pågår inom museivärlden just nu!Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...