1 mars 2012

TOALETTEN UTANFÖR FILMSTADEN

Jag har nu talat med JCDecaux:s ansvarige igen angående den offentliga toaletten utanför Filmstaden. Han har lovat att den kommer att fungera fullt ut fr o m den 1 maj. Han har också lovat 90 % funktion på pissoaren under vintertid. I april kommer jag och han att träffas för information om deras arbete med våra toaletter. Nu hoppas jag att det framöver blir mindre olägenheter för de boende kring Filmstaden!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...