1 mars 2012

TOALETTEN UTANFÖR FILMSTADEN

Jag har nu talat med JCDecaux:s ansvarige igen angående den offentliga toaletten utanför Filmstaden. Han har lovat att den kommer att fungera fullt ut fr o m den 1 maj. Han har också lovat 90 % funktion på pissoaren under vintertid. I april kommer jag och han att träffas för information om deras arbete med våra toaletter. Nu hoppas jag att det framöver blir mindre olägenheter för de boende kring Filmstaden!