13 april 2012

VIKTIGA MÅL

I tisdags bestämde vi i Jämställdhets- och integrationsutskottet oss för att framöver fokusera på Länsstyrelsens jämställdhetsmål 2, 5 och 14. Mål 2: Könsfördelningen på chefsposter inom alla verksamheter och alla nivåer inom den offentliga sektorn ska jämnas ut med målsättning att nå en könsfördelning inom ramen 40-60 procent. Mål 5: Könsmönstret på arbetsmarknaden i Jönköpings län förändras, så att kvinnor och män har lika möjligheter till ekonomisk jämställdhet. Mål 14: I alla länets kommuner ska det erbjudas insatser för män som utövar våld. I utskottet kommer vi nu att fördjupa våra kunskaper och diskutera vad kommunen kan/behöver göra för att nå målen. På vårt möte i juni börjar vi med mål 14.

I onsdags var jag på utvecklingssamtal med yngste sonen. Igår satt jag sedan flera timmar framför datorn för att försöka förstå. För mig har betyg inget egenvärde utan ska ses som ett verktyg för att kunna få det arbete man vill. Jag skulle därför önska att man i skolan började mycket tidigare med att hjälpa eleverna att fokusera på vad de är bra på och vad de tycker är roligt. När det börjar klarna att man t ex vill läsa vidare på gymnasiet och vilken utbildning man lockas mest av blir det ju plötsligt mycket enklare att fokusera. Då kan man ta reda på förväntade krav på ingångspoäng och jämföra med sina befintliga betyg för att veta vad man behöver arbeta med för att nå sina mål. Elever är inte annorlunda än vuxna, alla behöver ha mål i livet!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...