18 maj 2012

JÖNKÖPINGS HISTORIEDAG

Visste ni att namnet Jönköping anses komma från den bäck som en gång rann genom staden, "Junebäcken", och att ordet June kan komma från det fornnordiska ordet ýr som betyder idegran. Ordet "köping" anger att det var en handelsplats. Jönköping betyder med andra ord handelsplatsen vid Junebäcken eller idegransbäcken!

Den 18 maj för 728 år sedan fick Jönköpings invånare dessutom rätt av Magnus Ladulås att hålla två marknadsdagar om året: den ena på Antondagen den 17 jan och den andra på Fransdagen den 4 okt. Att man valde just dessa dagar berodde på att de var hedniska högtidsdagar som firats sedan länge.

Rätten att hålla marknaderna dokumenterades i ett privilegiebrev. Jönköping är en av Sveriges äldsta städer och vårt privilegiebrev är faktiskt det äldsta bevarade i Sverige. Varje historiedag kan ni passa på att se detta fantastiska brev som är väldigt litet men fått så stor betydelse för Jönköping och i den stadshistoriska utställningen kan ni följa hur Jönköping sedan utvecklats genom åren.

Under eftermiddagen fick vi lyssna på Birthe Sjöberg, litteraturprofessor vid Lunds universitet – där jag för övrigt själv studerat. Birthe har faktiskt kopplingar till Jönköping: hon är ordförande i Viktor Rydbergssällskapet, hennes nuvarande projektarbete om relationen mellan Viktor Rydberg och Strindberg finansieras av Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse och dessutom skriver hon då och då på kultursidan i Jönköpingsposten. Räknar därför med att träffa Birthe fler gånger framöver!

Birthes föredrag hette ”Kan arkiv ljuga?”. Själv har jag från rättsväsendet med mig att muntlig bevisning alltid är bäst eftersom ”papper inte rodnar”… Det var tankeväckande att lyssna på Birthes berättelse om Fribytaren på Östersjön men som f d åklagare blev jag ganska upprörd - dels för att Drake och Skytte fick så olika straff, dels för att Rydberg valde att byta rollerna på dem i sin bok och dels för att Nationalencyklopedin hänvisar till Rydbergs version trots att den är felaktig. Även om historiska romaner ofta inte stämmer med historiska fakta i alla delar så väcker de onekligen ett intresse för vår historia - så då må väl oriktigheterna vara förlåtna.