12 juni 2012

BORÅS IMPONERADE AV JÖNKÖPING

Idag hade vi besök från Borås. En stor delegation politiker och tjänstemän kom för att lära sig mer om hur vi arbetar med integration i Jönköpings kommun, framförallt hur man får politikerna så engagerade som här. Klart man blir stolt över sådan uppskattning! Förmiddagen ägnades åt information om Vätterhem, Öxnehaga, våra välfärdsindikatorer samt den politiska organisationen, styrningen och uppföljningen. Efter en god lunch på Öxnegården följde ett par timmars information där områdesgruppen på Öxnehaga och de olika aktörerna på området fick berätta om goda exempel. Besöket blev väldigt uppskattat och vi fick med oss ett par goda uppslag från Borås på köpet!


Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...