25 juni 2012

FÖR FP ÄR BARN FULLVÄRDIGA MEDBORGARE

2008 fick Folkpartiet, genom kommunfullmäktiges presidium, gehör för att även barn (under 18 år) som blivit svenska medborgare skulle uppmärksammas på nationaldagen. Dessförinnan hade man bara lämnat diplom till vuxna nya svenska medborgare.

2009 var det dags igen. När det bestämdes att Jönköpingsbornas idrottsprestationer skulle uppmärksammas med diplom på nationaldagen var förslaget att bara vuxna skulle uppmärksammas. FP lyckades då återigen, genom kommunfullmäktiges presidium, få gehör för att även barn skulle kunna få diplom.

2010 motionerade FP om att Jönköpings kommun borde inrätta pris för vuxna och barn som är modiga och som bryr sig om andra.

2011 behandlades motionen i kommunstyrelsen för första gången men återremitterades för att ett par politiker ifrågasatte det lämpliga i att uppmärksamma barn på detta sätt.

Den 19 juni 2012 behandlades motionen i kommunstyrelsen för andra gången. De allra flesta politikerna ville då att bara vuxna skulle kunna få pris men efter lång debatt kom man fram till att även barn skulle kunna belönas för goda gärningar, men då bara i grupp.

För oss liberaler är det alldeles självklart att se individen, att vara generösa med beröm och att alla människor har lika värde. Barn är fullvärdiga medborgare och ska inte åldersdiskrimineras i vår kommun – alldeles oavsett om det gäller firande av svenskt medborgarskap, idrottsprestationer eller goda gärningar.Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...