5 juni 2012

INTENSIVA DAGAR

Igår inleddes dagen med möte med Ledningsutskottet, där vi fick besök av NyföretagarCentrum som berättade om sitt viktiga och framgångsrika arbete, bl a för att stötta företagare med utländsk bakgrund. Sedan blev det lunchmöte med Inger Gustafsson och Johan Thor för planering av gemensam aktivitet i september. Omedelbart därefter avfärd till Tranås för styrelsemöte med Länsmuséet. Det blev ett mycket bra möte, god pressbevakning och mycket lovande rapporter från våra utvecklingsgrupper. Avslutningsvis deltog jag på konstsamtal på Linnman Gallery som ordnats av kulturförvaltningen. Samtalet hade rubriken "Samtidskonst i Jönköping - vem bryr sig?" och ingår i konsthallsutredningen som den politiska majoriteten beslutade om i höstas.

I förmiddags var det möte med Kommunstyrelsen. Tyngsta ärendet gällde investering och finansiering av kraftvärmeverket på Torsvik, etapp 2. Dagens mest angelägna ärende ur ett liberalt perspektiv gällde föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. Vi i Folkpartiet fick igenom en för oss viktig skrivning om att begränsa antalet socialsekreterare som besöker och samtalar med de placerade barnen, även om vi skulle vilja gå ännu längre och ge varje placerat barn en "egen" socialsekreterare. Ett annat viktigt ärende gällde kommunens värdegrundsarbete där "mitt" Jämställdhets- och integrationsutskott framöver får en central roll i förhållande till medborgarna. Avrundade kvällen med ett mycket givande styrelsemöte i FP och därefter fortsatt arbete med mitt nationaldagstal.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...