20 juni 2012

NORMALTIDER FÖR SERVERING AV ALKOHOL

Vi i FP var helt eniga i kommunfullmäktige om de alkoholpolitiska riktlinjerna. Vi yrkade på 01.00 som normaltid för uteservering samt en utredning av förutsättningarna för servering både inomhus och utomhus fram till kl 03.00. Tyvärr avslogs båda yrkandena. Nu avvaktar vi utvärderingen i mars 2013.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...