13 juli 2012

STORA SATSNINGAR PÅ ÖSTERÄNGEN

När några ungdomar på Österängen begår brott drar sig inte Ilan de Basso (S) för att anklaga den politiska majoriteten för att inte lägga resurser på området. Helt, helt fel! Jönköping satsar 4 miljoner kronor på kommundelsutveckling av Österängen - konstgräs, grillplats, utegym mm. I denna utveckling har alla Österängsbor som velat varit delaktiga, bl a många ungdomar, och valt ut vilka satsningar man önskat prioritera. Av kommunens integrationsanslag läggs just nu mer pengar på Österängen än på något annat av våra prioriterade områden, t ex på anställning av två ungdomar från Österängen för att hjälpa till med kommundelsutvecklingen (läs mer på min blogg den 29:e juni). Skolan och fritidsförvaltningen har i år tagit större ekonomiskt ansvar för pågående projekt än tidigare år. Inte ens fritidsförvaltningen känner igen de Bassos uppgifter, man har t o m utökat personalen på fritidsgården. Det kommunala bolaget Vätterhem ger många ungdomar sommarjobb och man satsar också stort på området genom att bygga två nya hus. Jämställdhets- och integrationsutskottet har under våren haft ett utlokaliserat möte på Österängen för att få direktkontakt med de som arbetar i området. Från Borås har man t o m kommit på studiebesök hos oss för att ta reda på varför politikerna i Jönköping är så intresserade av integrationsfrågorna (läs mer på min blogg den 12:e juni). Sammanfattningsvis satsar Jönköpings kommun mycket resurser på Österängen. Att vissa ungdomar ändå väljer att begå brott är beklagligt men jag vet, från min tid som åklagare, att vissa personer faktiskt tycker att det är roligt och spännande att begå brott. Dessa ungdomar får hanteras av polisen och socialförvaltningen.

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...