9 augusti 2012

ATT KÄMPA

Så var första arbetsveckan avklarad! Förbereder inte mindre än två större möten om rekrytering för att öka mångfalden på våra arbetsplatser. Har också gått igenom nästa veckas ärenden till kommunstyrelsen, där bland annat värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter behandlas. Är väldigt nöjd med det fokus som vi i den politiska majoriteten har på de här frågorna! Attitydfrågor är svåra, så man får kämpa ordentligt om man vill ha en förändring.

På lördag ska jag leda Jönköpingsteamet i Stadskampen mot Huskvarna och Gränna - det ska bli riktigt roligt! Under helgen ska jag också förbereda mig inför möte med Liberala kvinnors valberedning nästa söndag. Jag är en av tre kvinnor som kallats till intervju avseende uppdraget som ordförande i Liberala kvinnors centralstyrelse. Känner precis som Gustafsson och Paldanius (om än på en helt annat nivå) att det är rätt häftigt att vara med och kämpa i finalen även om man inte vinner :)

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...