31 augusti 2012

INRÄTTANDEN AV BETYDELSE

Befinner mig i Södertälje på en tvådagars höstkonferens med Folkpartiet. Är mycket nöjd med flera av gårdagens beslut i kommunfullmäktige. Dels blev det äntligen beslut om inrättande av ett pris för barnhjältar, något jag motionerade om i januari 2010. Räknar med att den första utdelningen blir i november - det har Mats Green lovat :) Blev också beslut om inrättande av ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter. Ett nätverk av våra mest MR-kunniga tjänstemän som ska se till att kommunen får spetskompetens på området och att man arbetar verksamhetsöverskridande med dessa frågor. Mänskliga rättigheter prioriteras mycket högt av mig, av Folkpartiet och av den politiska majoriteten i Jönköping!