22 augusti 2012

SAMVERKAN PÅ HUSKVARNA SÖDER

Dagens möte med fastighetsägare på Huskvarna Söder blev oerhört lyckat! Huskvarna Söder är ett av fyra prioriterade bostadsområden när det gäller kommunens integrationsarbete. Av erfarenhet vet vi att aktiva och närvarande hyresvärdar är mycket viktigt för att skapa en god boendemiljö och god integration. Därför ville vi veta hur fastighetsägarna ser på Huskvarna Söder och diskutera hur vi skulle kunna utveckla vår samverkan. Vi ville samtidigt informera om vilket stöd vi i kommunen kan ge till hyresgäster som inte betalar sin hyra.

Niklas Dabrowoski från Fastighets AB Balder berättade på ett inspirerande sätt om sina erfarenheter från arbete med boendeinflytande. Pär-Erik Ek, Andrea Watson-Athley och Simon Brehmer från Hyresgästföreningen talade kring betydelsen av att samverka kring boendefrågor i prioriterade bostadsområden och framförde synpunkter från boende i området. Maria Boeryd och Gunnar Karlsson från socialförvaltningen informerade om vilket stöd kommunen kan ge till hyresgäster som inte betalar sin hyra.

Mötesdeltagarna var ense om behovet av samverkan och nästa möte bestämdes till den 18 oktober. Då ska vi bland annat diskutera nulägesanalys, stöd i samband med obetalda hyror och goda exempel på hur man kan arbeta med boendemiljön. Jag ser verkligen fram emot en inspirerande samverkan framöver mellan kommun och fastighetsägare på Huskvarna Söder!