24 augusti 2012

SVÅRA BESLUT

Igår var jag ledig. Pysslade lite hemma. Åt lunch med Liza Manestam och diskuterade bl a bildkonst. Fick besked om att Liberala kvinnors valberedning valt att föreslå Anna Steele Karlström som ny ordförande, huvudsakligen för att hon sitter i riksdagen, och att låta Fatima Svanå sitta kvar som vice ordförande. Blev naturligtvis besviken även om jag är stolt och glad över att ha varit i "final" och för att valberedningen ansåg att beslutet var svårt. Bestämde mig för att springa en mil och bearbeta beskedet. Frågan avgörs slutligt på Liberala kvinnors landsmöte i oktober.

Har ägnat hela fredagen åt budgetarbete. Genomgång av samtliga nämnders driftsbudgetar. Många stora och svåra frågor att besluta om, bl a de höga kostnaderna för äldreboenden och funktionshinderomsorg. Avslutade en krävande dag med en mycket trevlig After Work med kommunalrådskollegan Ann-Mari Nilsson! Fick några riktigt bra tips på skidorter i Alperna, börjar bli dags att boka nu. Imorgon ska jag, Ylva, Albert och Ingvar delta på Österängsdagen - kom gärna förbi!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...