14 augusti 2012

UPPSTART


Igår var det möte med Ledningsutskottet. Sedan lunchmöte med museichefen Sergei Muchin för att uppdatera varandra efter sommaren. Under eftermiddagen förberedelsemöte inför rekryteringsmötet den 2 oktober. Idag budgetförberedelser, lunch med kommunalrådskollegan Ann-Mari Nilsson och förberedelsemöte inför bostadsbolagsdialogen i Huskvarna den 22 augusti. Avslutade tisdagen med golf i fantastiskt väder tillsammans med min man och vår äldste son!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...