3 september 2012

HBTQ, VIP OCH FP

Idag har det varit en riktigt intensiv dag! Morgonen började med möte med bl a Frida Ohlsson Sandahl om konst- och kulturfestivalen "Jönköping Qom Ut", som kommer äga rum den 17-19 maj 2013. En festival som tar sitt ursprung i konst, kultur och livsvillkor som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queers liv. Extra angeläget för mig med tanke på det externa värdegrundsarbete som Jämställdhets- och integrationsutskottet fick av Kommunfullmäktige i förra veckan. Därefter budgetdialog med nämnder mellan 10-17.30. Efter det ett välbesökt medlemsmöte med Folkpartiet där riksdagsledamoten Christer Nylander på ett mycket inspirerande sätt redogjorde för det partiprogramsarbete som han leder. Själv fick jag göra ett kort avbrott i mötet för en telefonintervju med distriktsstyrelsen för Liberala kvinnor i Stockholm. Avslutningsvis ett kort styrelsemöte med FP. Nu läggdags för att samla kraft inför morgondagens möte med Jämställdhetsrådet resp Jämställdhets- och integrationsutskottet.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...