13 september 2012

JÖNKÖPINGS JÄMSTÄLLDHET
En av dagens nyheter var den bristande jämställdheten bland länets ledande politiker. Glädjande nog har jämställdheten varit mycket god på dessa poster i Jönköpings kommun de senaste åren! Förra mandatperioden var Acko Ankarberg Johansson kommunstyrelsens ordförande medan jag var kommunfullmäktiges ordförande, första kvinnorna på dessa poster sedan kommunen bildades. I dagsläget är 57 % av våra sju kommunalråd kvinnor och 44 % av nämndsordförandena i våra reguljära nämnder är kvinnor. Men när det gäller övriga förtroendevalda har vi en bit kvar och vår Jämställdhetsplan lyfter fram betydelsen av att arbeta med den politiska rollen. Den nytillsatta parlamentariska kommittén har därför fått i uppdrag att genomföra en allmän översyn av gällande förutsättningar och villkor för kommunens förtroendevalda att utöva sina uppdrag. Kommittén ska då särskilt beakta Jämställdhetsplanen och Länsstyrelsens Jämställdhetsstrategi.
Avslutade dagen med att hänga upp en av mina senaste tavlor på mitt tjänsterum och delta i en budgetinformation för majoritetens förtroendevalda. Ser fram emot morgondagens lunch med Nyamko Sabuni och informationsmötet hos NyföretagarCentrum! Nu är det bara ca 150 besök kvar till 100 000 besök på min blogg!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...