11 september 2012

KULTUR I OLIKA FORMER

Igår var det möte med Ledningsutskottet igen. Jag, kommunalrådet Ilan de Basso, kulturnämndens ordförande Inger Gustafsson och 2:e vice ordförande Henric Andersson fick tillsammans med Lennart Fransson i uppgift att vaska fram förslag till ny kulturchef. Under mötet presenterades också en utvärdering av det lyckade försöket med trygghetskameror, kameror som bara registrerar kroppsvärme och som placerats vid fem olika skolor i kommunen. På eftermiddagen besökte jag Kulturskolan för samtal om den pågående verksamhetsutvecklingen och budgetläget. Avslutade kvällen med möte med FP:s väldfärdsteam. Vi besökte Österängsskolan där vi fick information om Jasmina Tomasevics pågående projekt och började också planera en uppföljande debattkväll om familjehem.

I förmiddags lyssnade jag på Ingela Olssons föredrag om möten mellan kulturer, ett mycket tänkvärt föredrag som också gav nya kunskaper. Efter lunch möttes jag, museichefen Sergei Muchin och Ulf Linnman från HLK för diskussion om utökad samverkan mellan kommun, länsmuseum och HLK. Den 6 november träffas vi igen för fortsatt diskussion, då tillsammans med Inger Gustafsson och tf kulturchefen Mats Berggren. Har idag också bokat tid hos NyföretagarCentrum för att kunna starta upp ett eget företag. Avslutar nu kvällen med att tillsammans med min sekreterare Elisabet Öhrman se Bitterfittan på Spira!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...